Sme presvedčení o tom, že pokiaľ sa má niečo zmeniť k lepšiemu musíme sa do tejto zmeny aktívne zapojiť.


Vízia strany

Našim cieľom je vybudovať štruktúry strany s podporou novej aplikácie, vďaka ktorej chceme spájať veľké množstvo ľudí v každom okrese na Slovensku.

Vďaka vytvoreniu aplikácie dokážeme vytvoriť možnosť priamej voľby online.

Týmto dokážeme vytvoriť nové prostredie pre ľudí, vďaka ktorému každý jeden občan a čleň strany bude môcť reálne ovplyvňovať dianie na Slovensku.


Čo chceme ?

 • Chceme fungujúci demokratický štát, ktorý aktívne vytvoria občania SR.
 • Chceme rozvíjať politickú kultúru vyspelých štátov EÚ.
 • Chceme spoločne zastaviť rozkrádanie Slovenskej republiky.
 • Chceme aby občania dostali slušnú prácu doma na Slovenku.
 • Chceme aby voľby mohli prebiehať aj elektronicky a tým zvýšiť účasť vo voľbách.
 • Chceme školstvo, ktoré poskytne odbornú prípravu pre potreby trhu práce.
 • Chceme zdravotníctvo, ktoré sa zodpovedne postará o svojich občanov.
 • Chceme aktívne bojovať za ochranu a rozvoj našich prírodných zdrojov.
 • Chceme pomáhať opusteným a týraným zvieratám.
 • Chceme kvalitnú a bezpečnú dopravnú infraštruktúru.
 • Chceme podporovať Slovenských poľnohospodárov a ich výrobky.
 • Chceme pre občanov SR zabezpečiť slušný život na dôchodku.
 • Chceme efektívnu a spravodlivú justíciu, rovnakú pre všetkých.

Partneri